Nieuwe soort voorouder mens ontdekt : Equatorius

WASHINGTON - De vondst van een vijftien miljoen jaar oud fossiel in Kipsaramon in Kenia drie jaar geleden dwingt de wetenschap ertoe een nieuwe soort met de naam Equatorius in te stellen voor de voorlopers van de mens. Een groep onderzoekers van de universiteit in Rootstown (Ohio), onder leiding van Steve Ward, schrijft dat in het vakblad Science van vrijdag.

BR>Bekend waren al twee fossielen van voorlopers, waarvan volgens de huidige theorie zowel gorilla, chimpansee, orang oetan als mens afstammen. Die waren in 1961, ook in Kenia, ontdekt door de beroemde paleontoloog Louis Leakey. Hij noemde ze Kenyapithecus wickeri (rond veertien miljoen jaar oud) en Kenyapithecus africanus, die ouder is dan de Kenyapithecus wickeri.

De groep van Rootstown heeft nu - tot grote verrassing - ontdekt dat het Kipsamaron-fossiel qua kenmerken in belangrijke mate overeenstemt met de africanus en dat de trekken van de lichaamsbouw van de wickeri vergeleken met de twee andere fossielen «moderner» zijn.

De groep stelt dan ook voor het nieuwe fossiel en de africanus samen als nieuwe soort te beschouwen en die Equatorius te noemen, omdat Kipsamaron op de evenaar ligt.

De ontdekking van de verwantschap van beide fossielen is van groot belang, omdat nu preciezer kan worden bepaald wanneer de voorloper van mens, chimpansee, gorilla en orang oetan uit de bomen kwam en zich uiteindelijk ook over Europa en Azië verbreidde.