Bart Somers: "Geen sluiting Zaventem"

Er kan volgens Vlaams minister-president Bart Somers geen sprake zijn van een sluiting van de luchthaven in Zaventem. "Deze luchthaven vormt een cruciale economische actor in Vlaanderen, goed voor zowat 60.000 jobs. Het is daarom ondenkbaar dat er een afbouw komt van de luchthavenactiviteiten in Zaventem", stelt Somers vandaag in een mededeling.

Belga

De Vlaamse minister-president distantieert zich op die manier van de verklaringen van Luc Coene. De minister van staat verklaarde vanochtend in De Zondag dat hij Zaventem op lange termijn niet langer houdbaar ziet. Hij wil in tegenstelling tot zijn partijgenoot niet horen van een uitdoofscenario in Zaventem. "Integendeel, het huidige wettelijke en reglementaire kader laat zelfs nog een reële groei toe. Zo wordt het aantal toegelaten nachtvluchten nog niet gehaald: ca. 20.000, terwijl er 25.000 zijn toegelaten", dixit Somers.

Somers voegt eraan toe dat het een goede zaak is dat de federale regering en luchthavenuitbater BIAC op zoek gaan alternatieven voor de uitbreiding van Zaventem. Maar dat houdt geen afbouw van Zaventem in, benadrukt de Vlaamse regeringsleider, die zegt de verontwaardiging over de verklaringen van Coene te begrijpen. Onder meer de burgemeester van Zaventem, Francis Vermeiren - ook VLD-fractieleider in het Vlaams parlement -, is niet te spreken over de uitlatingen.

Somers herhaalt tot slot het standpunt dat de Vlaamse regering vrijdag in het dossier heeft ingenomen. Hij wijst erop dat in Vlaanderen geen draagvlak bestaat voor een drastische verhoging van het aantal toegelaten nachtvluchten in Zaventem en dat er in Vlaanderen onvoldoende of geen plaats is voor een nieuwe luchthaven. Daarom verzet de Vlaamse bewindsploeg zich niet tegen "bijkomende luchthavencapaciteit in Wallonië". Somers eist echter wel compensaties. Indien de federale regering investeert in een Waalse luchthaven moet er ofwel een regionalisering van het luchthavenbeleid komen ofwel evenveel geïnvesteerd worden in Vlaamse logistieke infrastructuur.