Marie Arena: uitspraken Dewael over hoofddoek "gevaarlijk"

Minister van Maatschappelijke Integratie en Gelijke Kansen Marie Arena (PS) vindt de uitspraken van haar collega Patrick Dewael over de hoofddoek "gevaarlijk voor de maatschappelijke samenhang". Ze wijst erop dat er momenteel geen enkel wetgevend initiatief op tafel ligt om de hoofddoek wettelijk te verbieden.

Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Dewael (VLD) wil dat de politieke autoriteiten zich, in navolging van de Franse president Chirac, "klaar en duidelijk uitspreken" over het dragen van hoofddoeken of sluiers in ons land. In een opiniestuk in De Morgen schrijft hij onder meer dat het dragen van sluiers, keppeltjes of opvallende kruisbeelden door "vertegenwoordigers van de overheid" zijns inziens niet kan. Hij vindt ook dat leerlingen in openbare scholen geen sluier of andere opvallende religieuze symbolen mogen dragen.

"Dat belangrijke politieke verantwoordelijken zich zo radicaal en agressief uitlaten zonder hierover op gemeenschappelijke en pluralistische basis te hebben nagedacht, is gevaarlijk voor de sociale samenhang", aldus Arena zaterdag in een mededeling. "Het dragen van een hoofddoek rechtvaardigt niet a priori de goedkeuring van een wet die dit verbiedt."

De minister herinnert aan het breed debat met alle culturele, filosofische en religieuze strekkingen dat in het regeerakkoord is opgenomen. Ze zal de komende weken "interculturele dialogen" opzetten met alle actoren op het terrein over de gelijkheid tussen man en vrouw, de neutraliteit van de overheidsdiensten... Op basis van de resultaten daarvan zal een pluralistisch redactiecomité tegen september aanbevelingen opstellen. Arena zal de aanbevelingen voorleggen aan de federale regering.