AEL: "Verbod op hoofddoek schending mensenrechten"

Een verbod op het dragen van de hoofddoek in het onderwijs is een schending van de mensenrechten, met name van het recht op vrijheid van religie (artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van van de Mens), dat stelt de Arabisch Europese Liga (AEL) zondag in een mededeling.

Belga

Het AEL reageert daarmee op de controverse die ontstaan is nadat senatoren Anne-Marie Lizin (PS) en Alain Destexhe (MR) op 5 januari een wetsvoorstel hadden ingediend om alle religieuze symbolen (zoals hoofddoeken) in openbare functies en op scholen te verbieden. Zaterdag sprak van minister van Binnelandse Zaken Patrick Dewael zich nog uit vóór een verbod op hoofddoeken in scholen.

Volgens het AEL dreigt de repressieve lijn die momenteel gehanteerd wordt in Frankrijk zich ook door te zetten in België. De Liga meent dat de moslimgemeenschap ten onrechte wordt "gestigmatiseerd". "Het debat wordt valselijk onder de noemer van 'emancipatie', 'bevrijding' en 'neutraliteit van de staat gevoerd'. Horrorverhalen van onderdrukte, vernederde, verkrachte en vermoorde moslimvrouwen lijken als een argument te gelden voor dergelijk verbod", zo luidt het bij het AEL.

Het dragen van een hoofddoek is volgens de Arabisch Europese Liga geen religieus symbool, maar maakt het deel uit van een religieuze praktijk. "Door een verbod schendt de overheid niet alleen de mensenrechten, maar ook het neutraliteitsbeginsel dat het pretendeert te belichamen", aldus de organisatie. "Neutraliteit betekent niet het vernietigen van elke publieke religieuze manifestatie. Neutraliteit betekent dat de staat ervoor zorgt dat alle burgers hun eigen geloofsovertuiging vrij kunnen beleven zoals zij het nodig achten, zonderr dat de overheid hierin tussenkomt noch kleur bekent", zo stelt het AEL nog.

Het debat over het verbod op hoofddoeken laaide de laatste dagen sterk op. Zaterdag nog noemde minister van Maatschappelijke Integratie Marie Arena (PS) de uitspraken van Patrick Dewael - voorstander van een verbod op het dragen van religieuze symbolen op scholen - "een gevaar voor de maatschappelijke samenhang".

CD&V stelt dat het aan de scholen zelf is om te beslissen en dat er ook geen wettelijke regeling nodig is.

Sp.a-minister Johan Vande Lanotte van zijn kant riep zaterdag nog op om van de hoofddoek geen "politiek probleem" te maken.