Montréal: HIV-tests voor kandidaat-priesters

Het Grootseminarie van Montréal, waar de toekomstige rooms-katholieke priesters voor de 8 bisdommen in de regio worden opgeleid, zal in de toekomst van zijn kandidaten eisen dat zij een HIV-test ondergaan om aldus te weten te komen of zij homoseksueel zijn. Dat heeft Marcel Demers, rector van het grootseminarie, tegenover het Franse AFP toegelicht.

Belga

"Wij begeleiden mensen in hun roeping", aldus Demers. "Als mensen aids hebben omdat zij homoseksueel zijn, zullen wij ingrijpen door de persoon in kwestie op de eis van het celibaat en de gelofte van kuisheid te wijzen".

Volgens Demers zal de HIV-test worden toegepast op verzoek van kardinaal Jean-Claude Turcotte, aartsbisschop van Montréal. "Wij hebben de situatie elders onderzocht en hebben geconstateerd dat dit reeds wordt gedaan in de Verenigde Staten en in Canada. Er bestaat reeds een medisch onderzoek voor toekomstige priesters, en wij hebben daarom besloten die uit te breiden met een HIV-test", aldus Demers.

Demers voegde nog toe dat homoseksuelen niet zijn uitgesloten van het priesterschap, hoewel hun kansen om er binnen te geraken mager zijn. De commissie voor mensenrechten in Quebec heeft in een reactie gesteld dat het in dit stadium nog niet mogelijk is te zeggen of de toekomstige maatregelen een schending zijn van de rechten en vrijheden die in het handvest van Quebec zijn vastgelegd.