Hugo Coveliers blijft bij standpunt

VLD-senator Hugo Coveliers is bereid tot een gesprek met partijvoorzitter Karel De Gucht, maar blijft bij zijn standpunt dat De Gucht zich moet verontschuldigen en dat hij opnieuw fractievoorzitter in de Senaat wordt. Dat zei hij voor aanvang van zijn onderhoud met De Gucht.

Belga

Coveliers zei niet te weten wat hem te wachten stond omdat het verzoeningsgesprek eerst op vrijdag was gepland. "Ik ben altijd bereid om met mensen van goede wil te praten, maar dat moet van beide kanten komen", zei hij.

De Gucht wilde voor de vergadering geen commentaar kwijt. Herman De Croo, die bij het gesprek aanwezig is, zei nog een kans op verzoening te zien, "anders zou ik hier niet zijn".

Het verzoeningsgesprek was aanvankelijk een initiatief van de Antwerpse havenschepen Leo Delwaide en zou vrijdagmiddag plaatsvinden. Het partijbestuur van de VLD besliste maandagvoormiddag echter unaniem die bijeenkomst te vervroegen om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over de plannen van Hugo Coveliers.

Omdat Leo Delwaide zelf maandag in het buitenland verbleef, werd besloten het gesprek te laten bijwonen door twee gewezen partijvoorzitters van de Vlaamse liberalen, kamervoorzitter Herman De Croo en Annemie Neyts.