Meeste kans op burnout in januari (internetenquête)

Januari is met afstand de meest risicovolle maand om opgebrand te raken, oftewel slachtoffer te worden van het zogeheten burnout-syndroom. Dat blijkt uit een internetenquête onder 403 mensen met een burnout-ervaring op de Nederlandse website Burnout naar Burnin (www.burnin.nl) van 'ervaringsdeskundige' Gert Otter.

Belga

Uit het onderzoek komt naar voren dat 18 procent van de vrouwen en 14 procent van de mannen opbrandde in de eerste maand van het jaar. Vrouwen van rond de dertig hebben acht keer zoveel kans op burnout als mannen van dezelfde leeftijd. Na de vijftig is het risico voor mannen en vrouwen even hoog. Mannen blijken extra gevoelig voor ronde getallen, het aantal burnouts piekt bij mannen van 40, 45 en 50 jaar.

Bepaalde karaktereigenschappen vormen een risico die worden gemeten met een enneagram, een populaire persoonlijkheidstypologie. Vijf van de negen enneagramtypes blijken relatief veel voor te komen bij mensen die een burnout hebben gehad. Het gaat om de perfectionist, de helper, de waarnemer, de vredestichter en de loyalist.

Verder zijn volgens de onderzoekers ook faalangst, stotteren, de ziekte van Pfeiffer, roken en intensief alcoholgebruik persoonlijke risicofactoren. Van de externe risicofactoren staat werkdruk op de eerste plaats, gevolgd door gezondheidsproblemen, de baas en andere factoren uit de werk- of privésfeer.