Aanpak van illegaal downloaden in VS lijkt te werken

De juridische strijd die de Amerikaanse muziekindustrie voert tegen het uitwisselen van muziekbestanden op internet lijkt het gewenste effect te sorteren. Uit een enquête blijkt dat het aantal Amerikanen dat muziek downloadt met de helft is afgenomen.

AP Ned

Van de internetgebruikers die tussen 18 november en 14 december werden ondervraagd, gaf 14 procent toe muziek te hebben gedownload. In mei vorig jaar en in februari 2001 was dat nog 29 procent. In de enquête werd geen onderscheid gemaakt tussen illegale ruilprogramma's zoals Kazaa en commerciële diensten zoals iTunes, MusicMatch of Napster.

Volgens de onderzoekers zijn het vooral de illegale downloads die in aantal zijn afgenomen. Dat zou te danken zijn aan de rechtszaken die de Amerikaanse Recording Industry Association of America (RIAA) aanspande tegen zo'n 400 individuele internetgebruikers. Bovendien bestonden de zeer succesvolle commerciële diensten nog niet toen de vorige enquêtes werden gehouden.