Van Mechelen sluit begroting af met positieve cijfers

Vlaams minister van Financiën en Begroting Dirk Van Mechelen (VLD) heeft de begroting van het voorgaande jaar vrijdag afgesloten met positieve cijfers.

Belga

Voor de zesde maal op rij worden in 2003 overschotten gerealiseerd. Daarvoor was een begrotingsdiscipline en continue monitoring van de inkomsten en uitgaven nodig, zegt minister Van Mechelen in een mededeling.

De begroting 2003 realiseert een geconsolideerd HRF-saldo (saldo gehanteerd door de Hoge Raad van Financiën) van meer dan 400 miljoen euro. De gerealiseerde inkomsten bedragen 17,3 miljard euro tegenover een begroot cijfer van 17,4 miljard euro. Het verschil ligt volgens de Vlaamse regering daarvoor bij de 'niet-fiscale ontvangsten'. De gerealiseerde uitgaven belopen 17,19 miljard euro tegenover een begroot cijfer van 17,4 miljard euro, aldus het kabinet Van Mechelen.

Het afgelopen jaar was geen makkelijk jaar, geeft de minister aan. Maar de Vlaamse regering "springt beredeneerd en voorzichtig om met haar financiële middelen". Volgens de minister "bewijzen deze harde cijfers dan ook dat de Vlaamse overheidsfinanciën, in tegenstelling tot wat de CD&V-oppositie al maanden verkondigt, kerngezond zijn".

De Vlaamse begroting sluit het jaar ook af met een kasoverschot van 465,5 miljoen euro. Er was in 2003 veel te doen rond de kaspositie van Vlaamse gemeenschap, zegt Van Mechelen en hij geeft toe dat hij tijdens de zomermaanden een groter verschil dan normaal opmerkte tussen het inkomsten- en uitgavenritme. De VLD-minister heeft naar eigen zeggen toen adequaat en onmiddellijk ingegrepen met zijn omzendbrief en zo zegt hij: uit het eindresultaat blijkt dat de leidinggevende ambtenaren deze omzendbrief rigoureus hebben uitgevoerd.

Minister Van Mechelen wil nu met de begrotingsoverschotten de versnelde schuldaflossing verder zetten: "In 2003 daalde de Vlaamse openbare schuld nominaal met 501,5 miljoen euro tot 3.382,4 miljoen euro. Hierdoor zal in de loop van 2004 de halvering van de schuld over de legislatuur zeker worden gehaald".

Tegelijk kondigde hij aan dat in 2004 de Vlaamse regering deze kordate begrotingsaanpak zal verder zetten.

De oppositiepartij CD&V is allesbehalve onder de indruk van de positieve begrotingscijfers die Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen (VLD) vrijdag bekendmaakte. Het positief saldo van december komt er alleen omdat voor miljoenen euro's facturen pas in 2004 zullen worden betaald, zegt CD&V-fractieleider Eric Van Rompuy.

In een reactie noemt Van Rompuy de positieve kascijfers van de Vlaamse overheid "totaal ongeloofwaardig". De christen-democraat merkt op dat er eind november 2003 amper een overschot was in de Vlaamse kas van 106 miljoen euro. Vergeleken met een overschot van 1,6 miljard euro in 2001 en 710 miljoen euro in 2002 was dit kasoverschot in november bijzonder laag.

Hij berekende dat om een kasoverschot van 464,5 miljoen euro voor het jaar 2003 te bereiken, de Vlaamse regering voor de maand december een positief saldo moet realiseren van 358 miljoen euro. Dit positief saldo in december was de laatste jaren nooit het geval vermits de kas van de Vlaamse overheid in de maand december traditioneel in het rood gaat, (-922 miljoen euro in 2001 en -484 miljoen euro in 2002), zo zegt Van Rompuy.