Limburger betaalt gemiddeld 1,17 euro voor receptiekosten gemeenten

Het gemiddelde dat de 44 Limburgse gemeenten in 2001 aan receptie- en representatiekosten uitgaven, bedroeg 1 euro en 17 eurocent. Dat is 32 procent hoger dan het bedrag dat in 1986 door de Limburgse gemeenten werd uitgegeven aan deze facultatieve post (0,89 euro per inwoner).

Belga

Een en ander blijkt uit een doorlichting van de post 'receptie -en representatiekosten' in de rekeningen van de gemeentes door het onafhankelijk gemeenteraadslid Frank Keunen van Diepenbeek. De post receptie- en representatiekosten is een facultatieve post. Dat betekent dat het bedrag dat de gemeentes op jaarbasis aan recepties of representaties besteden, door de gemeenten zelf kan bepaald worden. Slechts één Limburgse gemeente voorzag helemaal geen uitgaven voor deze post: Herstappe.

Uit de doorlichting blijkt voorts dat de gemeente As haar uitgaven in het kader van receptie- en representatiekosten van 1996 tot 2001 bijna verdubbelde. Inwoners van As betaalden in 1996 nog maar 1,98 euro, terwijl dat in 2001 3,74 euro bedroeg. Ook in de gemeenten Halen, Neerpelt en Borgloon betalen inwoners meer dan 2 euro aan receptie- en representatiekosten van de gemeenten.

Voor de gemeente Hoeselt is het bedrag exact 2 euro. Ook hier merkt Keunen bijna een verdubbeling op van het bedrag dat in 1996 aan deze post werd besteed. In de overige Limburgse gemeenten wordt jaarlijks een bedrag van minder dan 2 tot 6 eurocent (Dilsen-Stokkem) van de inwoners gevraagd.

In vrijwel alle Limburgse gemeenten is een sterke stijging te merken ten opzichte van de uitgaven van in 1996, zo besluit Keunen. Toch kan er op deze post volgens Keunen makkelijk bespaard worden in tijden van moeilijkheden in plaats van de personenbelastingen en/of de belastingen op het onroerend vermogen fors te verhogen.