Ford Genk: ACV pleit voor gunstiger fiscaal statuut

De syndicale delegatie ACV bij Ford Genk wil dat de regering werk maakt van een gunstiger fiscaal statuut om de vergoedingen die betaald worden naar aanleiding van sluitingen, herstructureringen en falingen naar analogie met Duitsland op een voordeliger manier te belasten.

Belga

Volgens de christelijke vakbond heerst er momenteel immers heel wat ongenoegen bij de Ford-werknemers over de afhoudingen op de extra legale voordelen die de vakbonden bij de directie konden afspreken om de sociale gevolgen van de aangekondigde 3.000 ontslagen op te vangen, aldus vakbondsafgevaardigde Eddy Kwanten van het ACV.

Tijdens de besprekingen over de extra legale voordelen is volgens het ACV sterk tot uiting gekomen dat een groot aantal Ford-werknemers misnoegd is over het feit dat de regering fiscale amnestie verleent aan Belgen die over zwart geld in het buitenland beschikken, terwijl op de extra legale voordelen die de vakbonden hebben kunnen afdwingen, de normale fiscale en parafiscale afhoudingen worden gedaan. "De eerlijke belastingsbetaler is nogmaals gestraft. Wij pleiten ervoor dat iedereen zijn rechtmatig deel bijdraagt. Wij zijn ervan overtuigd dat indien dit gebeurt de fiscale lasten op loon niet zo zwaar moeten zijn dan nu het geval is", aldus nog Kwanten.

De christelijke vakbond vraagt daarom dat er aan een nieuwe wet terzake gewerkt wordt om de vergoedingen in het kader van herstructureringen, sluitingen of falingen fiscaal aantrekkelijker te maken. In Duitsland is dat nu reeds het geval.