Jaap de Hoop Scheffer aan de slag als NAVO-chef

De Nederlandse oud-minister van buitenlandse zaken Jaap de Hoop Scheffer heeft maandag op zijn eerste werkdag als secretaris-generaal van de NAVO beloofd de eenheid binnen de verdragsorganisatie te zullen verstevigen, zodat de NAVO een grotere rol kan spelen in Afghanistan en mogelijk ook Irak.

AP Ned

Afghanistan heeft voor de NAVO voorrang, aldus De Hoop Scheffer. Meer betrokkenheid in Irak, waar de Verenigde Staten om hebben gevraagd, is voorlopig geen prioriteit. Concrete gesprekken over de rol die de NAVO in Irak zou kunnen spelen worden pas verwacht in juni, als in het Turkse Istanbul een bijeenkomst plaatsvindt van de leiders van de NAVO-lidstaten. Rond die tijd zouden de Amerikanen ook de macht overdragen aan een Iraakse overgangsregering. "Irak komt op een bepaald moment zeker op de agenda, maar laten we alles stap voor stap doen", aldus De Hoop Scheffer.

Het electorale succes van radicale nationalisten in Servië heeft volgens De Hoop Scheffer geen invloed op de plannen van de NAVO om de vredesmissie in Bosnië over te dragen aan de Europese Unie. Andere aandachtsgebieden voor de NAVO dit jaar zijn de militaire modernisering, nauwere samenwerking met Rusland en het bespreken van defensieverdragen met landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Op de bijeenkomst in Istanbul wordt ook de toetreding van zeven Oost-Europese landen bezegeld.