Proces over dodelijk bedrijfsongeval bij chemisch bedrijf Kronos

Maandag is voor de Gentse correctionele rechtbank het proces begonnen over het ongeval in het chemisch bedrijf Kronos Europe in de Gentse haven. Op 23 oktober 2000 ontsnapte een zoutzuurwolk toen een tank met titaantetrachloride overliep. Twee arbeiders van het bedrijf Fabricom, die onderhoudswerken uitvoerden, lieten daarbij het leven.

Belga

De twee arbeiders kenden het bedrijf waar ze werkten niet, en toen de gifwolk ontstond, vluchtten ze in de verkeerde richting. In plaats van de vluchtweg te nemen, kwamen ze midden in de gifwolk terecht.

Maandag stonden voor de correctionele rechtbank 13 personen terecht, onder meer de bedrijfsleiders van Kronos en Fabricom, maar ook een aantal mensen die de leiding hadden op de werkvloer. De hoofdbeklaagden waren echter de twee bedrijven zelf. Volgens het arbeidsauditoraat, dat in deze zaak het openbaar ministerie waarneemt, was het ongeval immers het gevolg van een opeenvolging van onvolkomenheden en nalatigheden. "Er zijn twee zware fouten gemaakt", zei arbeidsauditeur Van Der Meersschaut. "Allereerst liet Kronos de werknemers van Fabricom niet deelnemen aan de veiligheidsoefeningen, hoewel een heel aantal mensen van Fabricom bijna permanent op de Kronos-site werkten. En ten tweede heeft er bij het ongeval niemand bij Kronos aan gedacht de hulpdiensten te verwittigen, ook niet toen bleek dat er mensen vermist werden".

"Daarnaast is het ook zo dat bij onderhoudswerken het risico op ongevallen groter is. Toch liet Kronos op dat moment Fabricom-mensen taken uitvoeren waarmee zij nog nooit in aanraking waren geweest", zegt Van Der Meersschaut. "De twee slachtoffers van die dag waren zomaar met de vaste Kronos-onderhoudsploeg meegestuurd."

De arbeidsauditeur vond dat zowel Kronos als Fabricom veel te weinig aandacht hadden voor de veiligheid. Ook het aannemingscontract tussen de twee bedrijven nam hij op de korrel. Volgens hem ging het om een eigenaardige vorm van illegale uitzendarbeid. Hij vroeg voor elk van de twee bedrijven twee boetes van 180.000 en 187.500 euro, en voor de natuurlijke personen de minimumstraf van 3 maanden met uitstel en 250 euro boete.