Replieken proces Cools gestart

Voor het Luikse hof van assisen zijn maandagochtend de replieken gestart in het proces Cools, dat nu in de laatste rechte lijn zit. De burgerlijke partijen en openbaar aanklaagster Marianne Lejeune kregen het woord. Allen wezen opnieuw met beschuldigende vinger naar de acht beklaagden, al lijkt de betrokkenheid van Mauro De Santis minder duidelijk.

Belga

Advocaten Berwart en Gabriel, raadgevers van Marie-Hélène Joiret, herhaalden de elementen ten laste. Volgens hen hebben zeven van de acht beschuldigden actief meegewerkt aan de moord op voormalig PS-topman André Cools en de poging tot moord op diens levensgezellin Marie-Hélène Joiret. Mauro De Santis zou volgens hen niet meer dan een medeplichtige zijn.

Volgens Jean-Louis Berwart, moet vooral het politiek-carrièregerichte motief onthouden worden. "Het motief is eenvouding. Alain Van der Biest wou minister blijven. Hij wou controle over Luik. Hij wou de baas zijn. Taxquet en Di Mauro wilden hun maffia-achtige infiltratie in het Waalse gewest en in Bierset -waar Van der Biest voorzitter zou worden- voortzetten", zo benadrukte hij.

Meester Georges Dehousse, advocaat van de familie Cools, verwees ook naar de maffia. Hij stelde dat de zwijgplicht het hele proces mee heeft bepaald. "De advocaat van Taxquet heeft Di Mauro aangevallen en heeft zich verontschuldigd. Di Mauro heeft niet gereageerd. Hij incaseerde en zweeg. Dat is het signaal van de omerta", aldus Dehousse.

Openbaar aanklaagster Marianne Lejeune wees ook op de verantwoordelijkheden van de beschuldigden. Zij verklaarde dat ze rekent op het gezonde verstand en de rede van de twaalf juryleden die binnen enkele dagen over het lot van de beschuldigden moeten beslissen.

"Vraag me niet alles te bewijzen. Maar er bestaat een bundeling van voldoende vermoedens", zo verklaarde ze. Volgens haar is de these dat Richard Taxquet niet langer wilde werken op het kabinet niet geldig. "Gelooft u werkelijk dat hij het kabinet zou verlaten? Was hij niet betrokken in een systeem van gesjoemel? Hij zat stevig verankerd op het kabinet van Van der Biest. U moet er ook rekening mee houden dat Taxquet voordeel haalde uit de moord op Cools en dat hij op een onmisbare wijze deelnam aan de moord", zo stelde Lejeune.

Tot slot maande zij de jury ook aan tot voorzichtigheid. "Indien u twijfels hebt, moeten ze gegrond zijn. Die twijfels mogen geen gemakkelijkheidsoplossing zijn. Want er is geen enkele twijfel voor André Cools, die dood is, en voor Marie-Hélène-Joiret, die voor altijd getekend is. Voor hen ligt de straf al vast", zo verklaarde Lejeune die de juryleden ook opriep de acht verdachten schuldig te verklaren.

De pleidooien van de burgerlijke partijen werden enkele keren onderbroken door opmerkingen van de advocaten van de verdediging en de beschuldigden. De voorzitter van het hof moest de partijen meerdere keren tot de orde roepen. Die kleine incidenten wijzen erop dat de spanning op het proces enkele dagen voor het slot van de zaak opnieuw oplaait.

Maandagnamiddag krijgen de advocaten van de verdeging van Todarello, Contrino, De Benedictis en De Santis nog het woord. De raadgevers van Taxquet en Di Mauro komen morgen/dinsdag aan bod.