Lessen Nederlands succes bij nieuwe allochtonen in Brussel

De Nederlandse taallessen in het Brusselse Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO) Lethas kennen een grote groei. Maandag verwelkomde minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke kansen Adelheid Byttebier de duizendste cursist.

Belga

De lessen kaderen in het inburgeringstraject dat nieuwkomers in België in staat moet stellen om aan de samenleving te kunnen deelnemen als volwaardige burgers. Vanaf 1 april 2004 wordt de inburgering verplicht.

De Russische Angela was maandag de duizendste leerling van het CVO Lethas. Ze maakt deel uit van de 10 pct nieuwkomers die zich voor januari in het centrum hebben ingeschreven. Met bloemen en felicitaties van minister Byttebier begon zij aan haar cursus Nederlands die 240 lesuren bevat.

In het CVO Lethas zijn zo'n 90 nationaliteiten vertegenwoordigd. De meeste leerlingen zijn afkomstig uit de Republiek Congo, Marokko en de Oostbloklanden. "De mensen komen hier terecht via de onthaalbureaus maar ze schrijven zich ook spontaan in", legt de adjunct-directeur van Lethas uit.

Sinds drie jaar valt het CVO Lethas onder de bevoegdheid Onderwijs. Door die samenwerking tussen Welzijn en Onderwijs kon het centrum evolueren. Momenteel zijn er 40 leerkrachten voltijds tewerkgesteld. Tien pct van het personeel bestaat uit vrijwilligers.

De inburgeringscurus bestaat uit lessen maatschappelijke oriëntatie, loopbaanoriëntatie en taallessen Nederlands. Byttebier pleit echter voor een traject op maat van iedere leerling. "Ervaring en kennis verschillen naargelang de persoon, dus niet iedereen moet op dezelfde wijze worden opgevangen", luidt het.