Acht bedrijfsdirecteurs voor Antwerpen aangeduid

De stad Antwerpen heeft maandag acht bedrijfsdirecteurs officieel aangeduid voor een periode van vijf jaar. Ze moeten de hervorming van de administratie, zoals uitgewerkt door de veranderingsmanagers Eddy Bruyninckx en Peter Crombecq, ten uitvoer brengen. Ze komen ook elk aan het hoofd van een deel van de administratie. Bij de acht directeurs stapt één iemand vanuit de privésector naar de stad over.

Belga

De bedrijfsdirecteurs komen in de plaats van de bestuursdirecteurs, wiens mandaat eind december afliep. Enkele van de voormalige bestuursdirecteurs die gunstig geëvalueerd werden, komen nu terug als bedrijfsdirecteur. Het gaat om Roel Verhaert (die normaal gezien de nieuwe stadssecretaris wordt), Luc Tesseur, Marjan Knockaert en Eddy Schevernels.

Drie andere bestuursdirecteurs werkten tot nu toe bij andere stadsdiensten of kabinetten. Het gaat om Bruno Verbergt (komende van Antwerpen Open), Karin Nauwelaerts (tot nu toe werkzaam op het kabinet van schepen Van Peel) en Jaak Vanlandschoot (consulent bij personeelsmanagement). Pierre De Strycker is de enige die overstapt van de privésector.

Drie functies, die van algemeen coördinator, bedrijfsdirecteur integrale veiligheid en bedrijfsdirecteur techniek en logistiek, werden nog niet ingevuld omdat niemand voor het examen slaagde. Voor die functies wordt een nieuw examen uitgeschreven.