Aantal oproepen bij 100-centrale gedaald met 25%

Uit de jaarcijfers van de 100-centrale blijkt dat de daling van het aantal oproepen voor verkeersongevallen met gewonden zich ook vorig jaar heeft doorgezet. In 1999 waren er nog 4.132 oproepen. Vorig jaar waren er dat nog 3.005. In vijf jaar is dat een daling met ruim 1.000 oproepen of 25 procent. Het aantal oproepen bij de 100-centrale in Hasselt is na het piekjaar 2002 ook opnieuw genormaliseerd.

Belga

De centralisten in Hasselt stuurden in 2003 in totaal 29.803 keer de brandweer of de ambulance uit (gemiddeld 81 keer per dag). Het jaar voordien was dat nog 31.563 keer. Het uitblijven van storm en wateroverlast is de belangrijkste reden voor de daling van het aantal oproepen. De piekmaand in 2003 was augustus gevolgd door juni. Het zijn de

klassieke drukke maanden voor de centralisten. In tegenstelling tot het aantal oproepen voor ongevallen zijn het aantal oproepen voor zieken en gewonden aan huis wel gestegen: van 11.351 (2001), naar 12.366 (2002) tot 13.044 in 2003. Ook het aantal telefoons voor brandbestrijdingen ging de hoogte in: van 1600 in 2002 tot 2.047 vorig jaar. Vooral de bos- en heidebranden scoorden met 452 oproepen in 2003 hoog. Of de hete zomer dit cijfer heeft beïnvloed is onduidelijk, maar in augustus alleen al was er een piek van 106. Wateroverlast bleef wel uit. Het aantal gevraagde interventies daalde van 1.263 tot 398 (of ruim 65%). Uit de jaarcijfers blijkt ook nog dat meer en meer mensen met de gsm bellen. Was dit in 2002 nog maar ruim 30% van de oproepen, waren er er dat in 2003 al bijna 40%.