Drie nieuwe schepenen en sluitende begroting in Heers

In Heers heeft men het oude jaar afgesloten met een gemeenteraadszitting. Een hele rist begrotingen en niet minder dan drie schepenwissels (op vier) stonden op de agenda.

jforier

Jef Fransis en Valère Robijns (beiden CD&V) gaven hun mandaat over aan Marc Neven en Christianne Henri, Leon Clenjans (VLD) zag zijn jongere partijgenoot Benny Schroyen in zijn schepenzetel klimmen. Frappant was dat de verkiezing van de drie nieuwe schepenen quasi unaniem gebeurde en dat is niet zo voor de hand liggend.

Minder unanimiteit was er over de begrotingen. Die van het OCMW passeerde zonder veel poespas de revue: de gemeente moet, net als vorig jaar, 293.000 euro bijpassen. De gemeentebegroting 2004 zorgde wel voor enige discussie.

Burgemeester Gerald Kindermans zegde dat Heers niet aan de klaagmuur hoeft te staan. De begroting sluit af met een overschot van 286.000 euro, dat is meer dan 5 procent van de ontvangsten. "Dat betekent niet dat we minder gaan investeren. We gaan meer dan 1,6 miljoen euro steken in straten en stoepen, ruilverkaveling en erosiebestrijding, airconditioning in het administratief centrum en brandveiligheid, in de buitenterreinen van de sporthal en de herinrichting van het Gemeenteplein. Bovendien daalt onze schuld met 12 procent de laatste tien jaar en steken we een dikke cent in onze spaarpot die nu bijna 1,3 miljoen euro bedraagt. Voor een vermindering van de belastingen kan er misschien op termijn ruimte komen", zegde burgemeester Kindermans.

De sp.a was het hiermee niet eens. "Wij hadden veel meer initiatief verwacht van deze meerderheid", betoogde Freddy Dawans. "De inkomsten zijn een meevaller maar de bevolking voelt daar niets van: de belastingen blijven even hoog, de subsidies aan verenigingen ongewijzigd. Van een nieuw kerkhof of de werken aan Kelottesberg is niks te bespeuren. Als het de bedoeling is nu al het geld op te potten om in 2006 met belastingverminderingen voor de dag te komen hebben jullie het mis. Doe dat nu, de bevolking heeft daar recht op!"

Georges Robert pleitte nog voor een soort mini-zilverfonds om voorzieningen te treffen voor de veroudering van de bevolking. Maar niets kon de meerderheid vermurwen: VLD en CD&V keurden de eigen begroting goed. DUMONT en sp.a verwierpen het huiswerk van de meerderheid.