Modernisering Navo-vliegtuigen tweemaal zo duur als voorzien

De modernisering van de NAVO-radarvliegtuigen Boeing E-3A AWACS heeft vertraging opgelopen en zal luidens het ministerie van Defensie tweemaal zoveel kosten als voorzien. Daardoor zal België bijna 19 miljoen euro meer moeten betalen dan verwacht.

Belga

Flahaut kreeg op 19 december de goedkeuring van de ministerraad om een tweede amendement van het multilateraal NAVO-samenwerkingsakkoord over de radartoestellen (die onder meer werden ingezet tijdens de Golfoorlog en tijdens de oorlog in ex-Joegoslavië) te ondertekenen. Dat tweede amendement bepaalt dat België zo'n 19 miljoen euro extra zal bijdragen aan het NAVO-moderniseringsproject.

In juni 1997, na de start van het project, had België zich reeds bereid verklaard om 27,268 miljoen euro bij te dragen aan het moderniseringsproject dat in totaal zo'n 800 miljoen euro zou gaan kosten. De voltooiing van het project was oorspronkelijk voorzien voor 2004.

Volgens Flahaut hebben logistieke en technische problemen, met name bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, ervoor gezorgd dat het project - rekening houdend met de inflatie - in totaal 1,6 miljard euro zal kosten, met andere woorden dubbel zoveel als voorzien. Ook de voltooiing van het project werd opgeschoven. Het einde wordt nu verwacht tegen 2008. Dat ondanks het feit dat Spanje als dertiende land het samenwerkingsakkoord heeft ondertekend.