Van Mechelen sluit begroting positief af

Vlaams minister van Financiën en Begroting Dirk Van Mechelen sloot de begroting van het voorgaande jaar af met positieve cijfers.

Belga

Voor de zesde maal op rij worden in 2003 overschotten gerealiseerd. Volgens Van Mechelen was er daarvoor een begrotingsdiscipline en continue monitoring van de inkomsten en uitgaven nodig.

De begroting 2003 realiseert een geconsolideerd HRF-saldo van meer dan 400 miljoen euro. De gerealiseerde inkomsten bedragen 17,3 miljard euro tegenover een begroot cijfer van 17,4 miljard euro. De gerealiseerde uitgaven belopen 17,19 miljard euro tegenover een begroot cijfer van 17,4 miljard euro, aldus een mededeling van het kabinet Van Mechelen.