Archeologische vondsten van middeleeuwe schutters in Diest

Op de plek aan de Schuttershofstraat in Diest, waar de Lommelse projectontwikkelaar Luc Schoone plannen heeft voor een bouwproject van 70 woongelegenheden, zijn een aantal waardevolle archeologische vondsten gedaan. De Diestse heemkundige kring Arnoldus IV vond op de

Bleek

al muurresten van een schuttershof uit de middeleeuwen. Ook een aantal munten uit de 16de eeuwen kwamen aan de oppervlakte. De kring zoekt nog extra vrijwilligers om de opzoekingen sneller te laten verlopen.

BR>

«De Bleek - of voor de Diestenaars 'De Blaajk' - is van historisch belang voor de stad,» beklemtoont Guy Hommelen van de Diestse heemkundige kring. «De Bleek was de plaats waar eeuwen geleden de was, nog nat van de zeep, te bleken werd gelegd. Het linnen mocht niet drogen en werd dan ook geregeld met water besprenkeld. De man die dat karwei uitvoerde was de

Blaajker

. De oudste vermelding van het gebouw dateert van 1681. Het pand behoorde toen toe aan de Schuttersgilde.»

In de buurt van de Bleek moet ook de schuttersgilde Sint-Joris een gildenhuis gehad hebben. «Aan de voet van de Allerheiligenberg stond er vanaf de 15de eeuw een Schuttershof. Hoewel weinig bekend is over de geschiedenis van de Schuttersgilde en hun hof, is het duidelijk dat de Demer ten noorden van het hof een natuurlijke begrenzing vormde.» Op basis van die gegevens zijn in juli proefboringen gedaan op een terrein ten oosten van De Bleek. Daaruit bleek dat er resten bouwmateriaal en kalkmortel in de ondergrond zaten. Op 16 augustus zijn de grondige opgravingen gestart.

De eerste resultaten zijn alvast positief. Archeologie Katrien Vanbrabant: «We stootten haast meteen op muurresten die vermoedelijk deel uitmaakten van een fundering in blokken ijzerzandsteen. Onmiddellijk boven deze fundering bevindt zich een laag met zeer veel bouwafval. Allicht heeft het gebouw dienst gedaan als steengroeve. In het bouwafval is naast heel wat lokaal aardewerk ook Westerwald-, Siegburg- en Raerenkeramiek uit de 15de en de 16de eeuw teruggevonden. Dat keramiek wijst op de rijkdom van de eigenaars van de woning.»

Munten

Bij de opgravingen zijn ook vijf munten gevonden, uit de periode van de 16de tot de 18de eeuw. De oudste munt is een dubbele mijt van Karel V, uit de periode 1522-1535. Andere merkwaardige stukken zijn munten van Filips II (17de eeuw) en Jan Theodore Van Beieren (18de eeuw), een koperen kaarssnuiter en een ring van een gesp. De archeologische vondsten een plaats in het stedelijk museum of in het archief. De opgravingen duren tot 15 oktober. Daarna start de Lommelse projectontwikkelaar Luc Schoone met het bouwproject voor 70 woongelegenheden plus een restaurant. In een eerste fase worden 18 woongelegenheden opgetrokken. Over vijf jaar moeten alle woningen gerealiseerd zijn. Voor het woonproject wordt de Vissersstraat met een brugje over de Demer verbonden met de Schuttershofstraat. De projechtontwikkelaar herstelt De Bleek in zijn oorspronkelijke toestand.

Voor een vlot verloop van de archeologische opgravingen, zoekt de heemkundige kring nog vrijwilligers. Kandidaten kunnen zich melden bij Katrien Vanbrabant, tel. 016/22.21.42 of 0477/87.14.07.