«Overheidsbijdrage in exploitatie regionale luchthavens handhaven»

De gedeputeerde staten van de provincie Nederlands-Limburg protesteren tegen het voornemen om de overheidsbijdrage in de luchtverkeersleiding af te bouwen. De deputatie heeft een brief in die zin gestuurd aan de minister van verkeer. Ze schrijven daarin dat bij het sluiten van het Oost-westbaandossier was afgesproken dat de bijdrage van het rijk in de dekking van de exploitatietekorten van de luchtverkeersleiding gehandhaafd blijft.

Ja.C.

BR>«Als de huidige exploitatietekorten voor de luchthavenverkeersleiding opgebracht moeten worden door de regionale luchthavens zelf, is een gezonde exploitatie niet meer haalbaar. De afbouw van de overheidsbijdrage in de luchtverkeersleiding kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie tussen burgerluchthavens zoals Maastricht Aachen Airport en militaire luchthavens met civiel medegebruik, bijvoorbeeld Eindhoven Airport en Bierset,» vrezen de gedeputeerde staten nog.