Pharmaceutische Bond is tegen reclame apothekers

BRUSSEL -

De Algemene Pharmaceutische Bond betreurt ten zeerste het beginsel-arrest van het hof van cassatie waardoor apothekers reclame mogen maken. Een woordvoerder van de Bond omschreef gisteren de uitspraak van het hof als «ingegeven door economische motieven zonder rekening te houden met de gevaren voor de volksgezondheid». Bovendien is de Algemene Pharmaceutische Bond in de ogen van 's lands hoogste rechtsorgaan «een vereniging van ondernemers» en dat betekent dat ze de wet op de mededinging moet respecteren. Ze mag hoe dan ook geen beperkingen opleggen, die de concurrentie beperken of vervalsen.

Belga

BR>Uiteraard kan niet alle reclame. Cassatie verwijst daarbij naar publiciteit die de waardigheid of de eer van het beroep in gevaar kan brengen. De woordvoerder van de Bond merkte in dit verband op, dat het probleem van de reclame in de farmaceutische sector een oud zeer is maar dat het arrest vooral het onverantwoord gebruik van geneesmiddelen kan stimuleren. Het arrest kwam er nadat de Bond een disciplinaire maatregel had genomen tegen een twintigtal apothekers, omdat die de naam van de zaak hadden gedrukt op hun plastic zakjes. Reclame door apothekers kon niet, vond de Bond.