Rente VS met kwartprocentpunt verhoogd

WASHINGTON -

De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft gisteren twee belangrijke rentevoeten met een kwart procentpunt verhoogd. Over het verdere verloop van de monetaire politiek liet de Fed niets uitschijnen. Het gaat om de kortetermijnrente die banken elkaar aanrekenen ('federal funds rate', het belangrijkste tarief voor de geldmarkt) die van 5 procent tot 5,25 procent werd verhoogd, en om de minder vaak gebruikte verdisconteringsrente die van 4,5 naar 4,75 procent werd verhoogd.

Belga

BR>