Eigen structuur voor Multimedia Valley

HASSELT -

In Hasselt is de vzw Flanders Multimedia Valley opgericht. Het gaat om de verzelfstandiging van het gelijknamige samenwerkings- en promotieproject van de Limburgse IT-multimediabedrijven, dat eind vorig jaar in de schoot van de GOM-Limburg tot stand kwam.

Belga

BR>Stichtende leden zijn onder meer de Regionale Uitgeversgroep, Interelectra, Professional Interactive Media Systems, Cegeka, Technum-dochter Anaxis en het Expertisecentrum voor Digitale Media. Voorzitter is gedeputeerde Piet Schiepers. Voor het management werd Stephan Bruninx aangetrokken, die eerder al door de GOM als onafhankelijk adviseur werd aangesteld.

De vzw krijgt voor haar werking Europese steun in het kader van het Doelstelling 2-programma. Daarnaast leveren de aangesloten partners een contributie. FMV wil «Limburg zo snel en zo breed mogelijk bekend maken als kennisregio in multimedia, de samenwerking tussen de bedrijven en de deelname aan regionale en internationale samenwerkingsprogramma's bevorderen en nieuwe complementaire bedrijven aantrekken.» Dat moet leiden tot een vermindering van het tekort aan arbeidskrachten in de sector en tot het opzetten van een aantal structurele projecten waaronder een eigen investeringsfonds voor de sector.