Top 500 Limburgse bedrijven: omzet en tewerkstelling daalden

De 500 ondernemingen in Limburg met de grootste omzet kenden vorig jaar een belangrijke omzetdaling en een daling van de tewerkstelling. Ondanks de licht positieve evolutie van de netto-verkoopmarge blijft ook de algemene rendabiliteit van de top 500-bedrijven zorgwekkend. De sterke stijging van de loonkosten in België zijn daarvan één van de oorzaken.

Belga

Een en ander blijkt uit de voorstelling van de 18de editie van de Limburgse Top 500 door de werkgeversorganisatie VKW-Limburg. De gemiddelde omzet van de Limburgse Top 500-bedrijven daalde met 3,48 miljoen euro of 6,12 procent en bedroeg in 2002 51,17 miljoen euro. Ook de omzet per werknemer daalde in 2002 met 2,2 procent. De 500 grootste Limburgse bedrijven hadden in 2002 80.061 werknemers in dienst. Ook hier tekent zich een daling van de tewerkstelling van 2.148 werknemers ten opzichte van 2001 op. Het verlies aan tewerkstelling met 1.082 personen of 1,3 procent liet zich vooral opmerken in de industrie, de groot - en kleinhandel en de handel in onroerend goed. Gemiddeld werden er per Top 500-bedrijf 4 mensen minder tewerkgesteld dan in 2001. Ondanks de daling in de personeelsaangroei in de industrie is 73 procent van de totale omzet van de Top 500 precies afkomstig van deze sector.

Van de 26,36 miljard totale omzet van de Top 500-bedrijven neemt Midden-Limburg 55,7 procent voor zijn rekening, gevolgd door West-Limburg met 18,4 procent, Zuid-Limburg met 10,9 procent, Noord-Limburg met 8,6 procent en het Maasland met 6,4 procent. In Noord- En Zuid-Limburg blijft de Limburgse verankering het grootst. Drieëndertig procent van de Top 500-bedrijven is in buitenlandse handen, 15 procent is Belgisch en 52 procent is Limburgs. Het aantal bedrijven in buitenlandse handen nam ten opzichte van vorig jaar toe met 1 procent.

De 10 bedrijven met de grootste omzet in Limburg zijn Ford Werke A.G, Borealis, Ugine & ALZ Belgium, Ikea Distribution, Tessenderlo Chemie, Power Tools Distribution, SKF Distribution Centre, Philips, Interelectra en Sappi Lanaken. De omzet van Ford Genk (5.447.538,90 euro) bedraagt meer dan één vijfde van de totale omzet of 20 procent. Van de totale omzet van de Top 500 bedrijven vertegenwoordigen de top 10-bedrijven gezamenlijk meer dan 40 procent.

Ook in de top 10 van de tewerkstelling staat Ford Genk op nummer één met 9.883 werknemers. Ten opzichte van 2001 zijn er dat 231 minder. Zowel uitgeversmaatschappij Concentra als het Genkse IPTE verdwenen uit de top 10 en moesten plaats ruimen voor enerzijds VSCT Industrial Products en H. Essers en Zonen Internationaal Transport. Ford wordt qua tewerkstelling gevolgd door Epic, Centre Parcs, Tessenderlo Chemie en Ugine & ALZ Belgium.

In verhouding met de omzet steeg ook de personeelskost in 2002 en dat terwijl de arbeidsproductiviteit per werknemer gemiddeld daalde. De werkgeversorganisatie VKW-Limburg pleitte er dinsdag in dat verband voor dat er zich een drastische daling van de sociale lasten op arbeid opdringt alsook een verlaging van de fiscale druk op bedrijven.

Aangeboden door onze partners