Charles Darwin draait zich om in zijn graf

TOPEKA, Kansas -

Wie zijn kinderen in het pre-wetenschappelijke tijdperk wil opgevoeden, kan terecht in de Amerikaanse deelstaat Kansas. Woensdag besloot de Onderwijsraad van de prairie-staat de evolutietheorie van Charles Darwin uit het leerplan te schrappen.

Roger HUISMAN

BR>De beslissing van de raad, die het besluit met een meerderheid van zes tegen vier nam, is een grote overwinning voor de

creationisten

, de overwegend conservatief christelijken die een min of meer letterlijke lezing van de Bijbel als wetenschappelijke waarheid beschouwen. Voor de scholieren in Kansas geldt vanaf nu dat de schepping in zeven dagen rond was. Darwin draait zich om in zijn graf.

«De evolutieleer is geschrapt,» zei commissielid Janet Waugh die zich hevig verzette tegen het besluit. «Het leerprogramma van Kansas heeft meer geloofwaardigheid verloren dan gewonnen.»

Het nieuwe curriculum van de staat Kansas kan leraren wetenschappen niet verbieden om te verwijzen naar de theorie. Maar middelbare scholieren moeten niet langer de principes uit 'Over de oorsprong van de soorten door natuurlijke selectie' van de negentiende-eeuwse wetenschapper Darwin kennen of begrijpen. Als toegeving aan de 'harde' wetenschappers kreeg de 'micro-evolutie', die de ontwikkeling binnen één soort verklaart, wel het fiat van de raad.

Net voor de stemming woensdag probeerde het academische kruim van Kansas de Onderwijsraad te overtuigen om Darwin toch maar niet in het vergeetboek bij te schrijven. De wetenschappers drukten erop dat een dergelijke beslissing «Kansas een eeuw achteruit zou zetten en moeilijk te vinden leraren wetenschappen geen andere keuze zou bieden dan hun carrière of onderwijsopdrachten buiten Kansas te zoeken.»

Charlie Pierce, die al 18 jaar biologie aan de 'Hutchinson High School' doceert, zei net voor de stemming: «We gaan terug naar de jaren 1880. Dit maakt ons voor de mensen uit de rest van het land tot heikneuters.»

Apenproces

«Het argument dat het aanleren van de evolutietheorie het geloof van de studenten in God zou vernietigen is vandaag even min waar als tijdens het proces tegen Scopes,» schreven de rectoren van zes openbare universiteiten in Kansas in een brief aan de Onderwijsraad.

Ze verwezen naar het destijds ophefmakende 'Apenproces' tegen John Thomas Scope, een leraar uit de staat Tennessee die in 1925 veroordeeld werd omdat hij de evolutietheorie van Darwin onderwezen had. Scopes werd veroordeeld en kreeg een boete van honderd dollar, maar de uitspraak werd later door het federale Hooggerechtshof vernietigd. Tennessee heeft de omstreden wet pas in 1967 geschrapt.

De creationisten, die hun naam ontlenen aan 'creation' (schepping), achten de evolutietheorie niet bewezen. Ze nemen het bijvoorbeeld niet dat volgens Darwin en zijn volgelingen de mens een rechtstreekse afstammeling van de aap is. Uit opiniepeilingen blijkt dat niet minder dan veertig procent van de Amerikanen achter de religieuze uitleg over het ontstaan van het leven staat.

Boodschap

Het Amerikaanse Hooggerechtshof verbiedt het onderrichten van het creationisme maar de voorbije jaren hebben de religieuze conservatievelingen zich ingespannen om de geloofwaardigheid van de evolutietheorie onderuit te halen in plaats van actief de wetenschap die zich op het geloof baseert te promoten.

Kansas staat niet alleen in het uitbannen van de evolutietheorie. De voorbije vier jaar hebben verscheidene schoolraden van Arizona tot Nebraska pogingen ondernomen om de evolutieleer van het leerplan te schrappen. Soms met succes, zoals in Alabama waar op de omslag van leerboeken een waarschuwende sticker staat. Boodschap hierop is dat de evolutieleer «een omstreden theorie» is en dat «niemand aanwezig was toen er voor het eerst leven ontstond. Daarom moet iedere uitspraak over de oorsprong van het leven als een theorie en niet als een feit beschouwd worden.»