Nieuwe windturbines gepland in Limburg

De provincie Limburg krijgt eerlang enkele windturbines bij. Zowel in het zuiden als in het noorden van de provincie werd de bouw van bijkomende windturbines al principieel goedgekeurd. Tegen 2004 zullen er vier windturbines prijken in Tongeren en twee in Bree. De windturbines in Bree zullen met 80 meter hoogte bovendien de grootste van het land zijn

Belga

De windturbines in Tongeren en Bree zullen door de Groene Energiemaatschappij (GEM), een samenwerking tussen de energie-intercommunale Interelectra en de Limburgse Reconversiemaatschappij, gebouwd worden. De turbines in Tongeren zullen stroom opleveren voor meer dan 2.000 inwoners.

Die van Bree zullen in staat zijn om één derde van de Breese huisgezinnen van groene stroom te voorzien.

De bouw van de windturbines past in het plan van de Vlaamse regering om tegen 2004 3 procent groene stroom te produceren.

Het stadsbestuur van Bree ontving vrijdag de definitieve vergunningen voor de bouw van Belgiës grootste windturbines ter hoogte van Zuid-Willemsvaart in de nabijheid van het bedrijf Scana Noliko. De realisatie van de turbines gaat zo'n 3,7 miljoen euro kosten. Net zoals in Tongeren zullen ook de inwoners van Bree mede-eigenaars van de windmolens kunnen worden in de vorm van een obligatielening met vast rendement.