Tobback weerlegt VLD-beschuldigingen over kamertekort

Burgemeester Louis Tobback heeft vrijdag de recente beschuldigingen ontkend van de VLD-oppositie dat de stad Leuven door haar willekeurig vergunningenbeleid ten aanzien van de bouw van studentenkoten schuld heeft aan de actuele schaarste op de kamermarkt.

Belga

Volgens de Huisvestingsdienst van de KUL zijn thans nog enkele honderden koten beschikbaar, maar dreigt in september net als vorig jaar opnieuw een tekort.

De VLD schaart zich achter het standpunt van het stadsbestuur in deze materie dat er in Leuven plaats moeten blijven voor gezinnen maar vindt dat de stad bij het toekennen van vergunningen te streng en te willekeurig optreedt. Zo zouden de aanvragen van de K.U.Leuven soepel behandeld worden en die van particulieren streng. De partij roept Leuven op dringend van koers te veranderen.

De stad geeft volgens Tobback geen vergunning voor de verbouwing tot studentenkamers van een woning die door een gezin kan bewoond worden. Dat is wel het geval voor bijvoorbeeld leegstaande kamers boven winkels. Van willekeur is volgens hem geen sprake.