"CD-ROM's binnen twee jaar onleesbaar"

Waardevolle gegevens op 'gebrande' cd's zijn in de praktijk niet altijd lang houdbaar. Uit een praktijktest van het computertijdschrift PC-Active blijkt dat de data op een cd-rom binnen twee jaar onleesbaar kunnen worden. De kans wordt groot genoemd dat bij het gebruik van bepaalde merken belangrijke persoonlijke informatie verloren gaat.

Belga

PC-Active heeft dertig verschillende merken cd-rom's aan een kwaliteitstest onderworpen. De beschreven cd's zijn twintig maanden bewaard in de originele verpakking in een afgesloten kast. Daarna is met een professionele cd-analyzer bekeken wat de staat van de cd-rom is.

Uit de test bleek dat een aantal cd-rom's volledig onleesbaar waren geworden en dat bij andere cd's de gegevens gedeeltelijk onleesbaar geworden waren. Data die twintig maanden geleden op de cd gezet waren, waren onleesbaar geworden. Het ging daarbij om bekende en minder bekende fabrikanten.

"Veelal wordt aangenomen dat cd-rom's op z'n minst tien jaar houdbaar zijn", zegt Wammes Witkop, hoofdredacteur van PC-Active, "Sommige fabrikanten claimen zelfs een houdbaarheid van een eeuw. Uit onze steekproef blijkt dat er veel rommel op de markt is. We hebben cd's aangetroffen die nooit op de markt hadden mogen komen. Het gaat daarbij mogelijk om afgedankte partijen. Het is niet aanvaardbaar dat cd-rom's in amper twee jaar volstrekt onbruikbaar zijn geworden."