Seks voor de wedstrijd beïnvloedt prestaties voetballers

Seks voor de wedstrijd heeft wel degelijk invloed op de prestaties van voetballers. Een speler die geen seks heeft gehad zal immers net iets 'dieper' kunnen gaan dan zijn collega bij wie dat wel het geval was. Of ploegen vóór een belangrijke wedstrijd maar beter in afzondering gaan, staat evenwel niet vast.

Belga

Heeft seks een gunstige of negatieve invloed op de prestaties van een voetballer? Het is een vraag die regelmatig opduikt, maar waarop de antwoorden vaak uiteenlopend zijn. Sommigen, onder wie heel wat trainers, geloven dat een vrijpartij in het geheel niet bevorderlijk is en zweren bij geheelonthouding. Anderen beweren dat ze de wedstrijd van hun leven spelen nadat ze de avond voordien van bil zijn gegaan.

Sportarts Chris Goossens, sinds enkele jaren de clubarts van eersteklasser Germinal Beerschot Antwerpen, onderzocht in samenwerking met condoomproducent Durex of er nu al dan niet een invloed is van seks op sportieve prestaties. Hij onderwierp twaalf spelers aan twee fysieke tests. De ene keer hadden ze de avond voordien seks gehad, de andere keer niet. De resultaten werden woensdag uit de doeken gedaan.

Een recente theorie stelt dat seks het testosterongehalte verhoogt. Dat zou dan weer leiden tot meer agressiviteit, wat goed van pas kan komen voor een voetballer. Dokter Goossens vergeleek daarom het testosterongehalte van de spelers in bloedstalen die werden genomen na zowel een seksloze nacht als een met seks, en stelde vast dat er geen correlatie bestond tussen het testosterongehalte en seks.

Tijdens de fysieke tests werden verschillende elementen gemeten, zoals de verzuring, de hartslag, de snelheid en de inspanningstrap. Wanneer de speler seks had gehad, werd de hoogste hartfrequentie sneller bereikt dan wanneer dat niet het geval was. Bovendien steeg de lactaatwaarde in het eerste geval ook sneller. Met andere woorden: de speler verzuurde sneller. Dat gold voor tien van de twaalf spelers.

Samengevat komt het er op neer dat het verschil tussen seks en geen seks voor de wedstrijd, een invloed uitoefent wanneer de speler naar de zogenaamde 'maximale inspanning' gaat. Concreet kan dat volgens de arts voor een spits het verschil uitmaken tussen scoren en niet scoren nadat hij bijvoorbeeld twee verdedigers heeft gedribbeld en oog in oog met de doelman komt te staan. Wie weet dat de hartslag van een in goede conditie verkerende aanvaller tijdens een wedstrijd gemiddeld 27 procent van de tijd in de maximale inspanningszone zit, weet dat er veel 'momenten van de waarheid' zijn.

Of grote ploegen nu voor een belangrijke wedstrijd in afzondering moeten gaan, staat niet vast. Afgaande op dit onderzoek wel, zegt dokter Goossens. Anderzijds wijst de sportarts er op dat er geen onderzoek werd verricht naar mentale factoren, met andere woorden of seks op psychologisch vlak een stimulerende rol kan spelen.