BWB-rechtbank houdt uitspraak in zaak-Dierckxsens in beraad

Voor Ludo Dierckxsens duurt de onzekerheid voort. Rechter Achiel Luyten, voorzitter van de sportrechtbank van de Belgische Wielrijdersbond, liet alle betrokkenen donderdag uitgebreid aan het woord, maar houdt zijn uitspraak nog maximaal twee weken in beraad. BWB-procureur Lut Wille vordert een schorsing van zes maanden, de minimumstraf. Dierckxsens' advocaat Francis Volckaert ziet daar geen enkele reden voor en wil de vrijspraak horen uitspreken.

André PUTZEIJS

BR>Een openbare zitting met een rechter-voorzitter, een advocaat-procureur en twee advocaten van de verdediging: de Belgische Wielrijdersbond (BWB) zorgde gisteren voor een première. Dat werd tijd. In de topsport staan vandaag de dag zoveel belangen op het spel, dat je betwistingen onmogelijk nog kan laten beslechten door een clubje goedwillende cafébazen of aannemers zoals vroeger veel te vaak gebeurde.

Het oordeel in een zaak als die van Ludo Dierckxsens gaat immers om meer dan het met de natte vinger inschatten van een schuldvraag en een beslissing op grond van een droge reglementstekst. Op 14 oktober wordt Ludo 35, op die leeftijd betekent een schorsing van minimum een halfjaar bijna zoveel als het einde van de sportcarrière. En dus het derven van een pak geld. Bij zo'n zaak hoor je te luisteren naar woord en wederwoord, argumenten voor en tegen. Rechter Luyten heeft dat gisteren met veel geduld gedaan.

Dierckxsens mocht nog eens vertellen hoe hij na zijn ritzege op 15 juli in Saint-Etienne, op een met grote nadruk gestelde vraag van UCI-inspecteur Vandevyvere, toegaf dat hij

synachten

had gebruikt. Een verboden product. En hoe zijn ploegdokter, weer op vraag van diezelfde UCI-inspecteur, daarvoor nog diezelfde avond een attest afleverde. En dat hij pas later van z'n persoonlijke dokter vernam dat hij nooit

synachten

kreeg toegediend en dat hij zich dus vergiste.

Vandevyvere bevestigde dat verhaal in grote lijnen, ontkende wel dat hij de renner onder druk heeft gezet. En verraste met de mededeling dat hijzelf nadien bij Lampre aandrong om de schorsing van Ludo op te heffen. Om een slecht geweten te sussen?...

«We hebben twee verklaringen van Dierckxsens», aldus procureur Wille. «Die van Saint-Etienne en die van nu. Ik herinner eraan dat Ludo in Frankrijk geen voorbehoud aantekende en het pv van de controle zonder protest heeft getekend.. Ik kan de rechtbank dus alleen vragen dat ze artikel 131 van het UCI-reglement toepast. Ik vraag de minimumstraf van zes maanden schorsing, een boete van 50.000 frank en de diskwalificering van de renner in de rit naar Saint-Etienne.»

Dat laatste slaat nergens op, de rest van de vordering wordt door meester Volckaert gepareerd met een aantal argumenten. «Ludo heeft een kemel geschoten door een verkeerd product te noemen», geeft hij toe. «Maar kan u op basis van die ene vergissing iemands loopbaan in de tocht zetten? Ik vind dat de UCI-inspecteur zich niet hield aan de opdracht die in het dopingreglement omschreven is. Hij heeft Ludo's verklaring uitgelokt en dat is bij wet verboden. En ik herinner aan de Belgische wet die elke beschuldigde toelaat om terug te komen op een eerste verklaring.»

Rechter Luyten luisterde en noteerde. Over enkele dagen laat hij weten, aan welke versie hij geloof hecht.