Ford Genk: Vakbonden unaniem voor besparingsvoorstel ABVV

De vakbonden van autoconstructeur Ford in Genk hebben zich woensdag tijdens een vergadering met de hoofdafgevaardigden unaniem achter het besparingsvoorstel van het ABVV geschaard. Het voorstel van de socialistische vakbond houdt in dat de arbeiders van Ford Genk in het vierde kwartaal drie uur per week minder moeten werken, maar hetzelfde loon ontvangen en dat er in het kader van de wettelijk voorziene maatregelen rond arbeidsduurvermindering dit jaar tegelijkertijd een besparing op de loonkost van 10 tot 11 miljoen euro netto kan gerealiseerd worden. De vakbonden zullen dit voorstel op 3 en 11 september bij de directie bepleiten. Als de directie haar fiat geeft, treedt de nieuwe regeling in oktober in voege. Daarom pleiten de vakbonden ervoor om de onderhandelingen ten laatste op 11 september definitief af te ronden, zo lieten ze woensdag in een reactie weten.

Belga

"Op die manier rest ons nog de nodige tijd om de aanvraag voor een korting op de sociale lasten in het kader van arbeidsduurvermindering in te dienen. Bovendien kunnen we daarna in alle rust en sereniteit voort onderhandelen over de financiële situatie in 2004 en welke maatregelen zich dan eventueel nog zouden opdringen", aldus Gerard Ignoul van het ACV. De directie van Ford Genk wil tegen het einde van dit jaar 12,5 miljoen dollar besparen. Een eerste voorstel van de directie om dat te realiseren door de nachtploeg tijdelijk op te schorten, kon op geen bijval vanwege de vakbonden rekenen. Die waren op hun beurt voorstander van het behoud van het drieploegenstelsel en van een interne verschuiving van het personeel om tot een volwaardige bezetting in de drie shifts te komen. Een beperkte interne personeelsverschuiving kon volgens de bonden een besparing van 6 miljoen euro opleveren.

Als in het vierde kwartaal door de arbeiders elke week drie uur minder gewerkt wordt, kan Ford in het kader van de sociale maatregelen rond arbeidsduurvermindering maandelijks aanspraak maken op een korting van 800 euro. Na aftrek van allerhande kosten zou dat voor de hele fabriek neerkomen op een besparing van 10 tot 11 miljoen euro netto, aldus Tony Castermans van het ABVV.