"Belgisch voetbal is gezond"

Secretaris-generaal van de Belgische Profliga Robert Sterckx reageert verbijsterd op de enquête van Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg over eersteklassevoetbal: "Ik doe een oproep tot die 24 spelers die zeggen dat ze ooit benaderd werden: noem feiten en spelers, want door uw stilzwijgen begaat u een zware fout". Hij vermoedt echter dat het Belgische voetbalmilieu gezond is. De resultaten van deze enquête veranderen niets aan zijn mening daarover.

Belga

Wat betreft de 188 spelers die denken dat omkoping "voorkomt" in het voetbalmilieu, is Sterckx minder onder de indruk: "Stel dezelfde vraag aan 10.000 supporters en een aanzienlijk percentage zal ook positief antwoorden. Dat is weinig relevant", zegt hij.

Dat 24 van de 281 ondervraagde spelers toegeeft ooit zelf benaderd te zijn met een voorstel tot omkoping, baart de secretaris-generaal echter wat zorgen: "Ik ben daar bijzonder verwonderd over. Te meer dat die 24 spelers de deontologische plicht hebben om die feiten te melden. Het gaat immers om hun broodwinning. Ik weet heel goed dat -en ik ben zeer voorzichtig- de mogelijkheid vandaag bestaat dat bepaalde clubs met corruptie zouden proberen om in eerste klasse te blijven. Maar de spelers moeten weten dat indien ze zo'n feiten niet melden aan de voetbalbond, ze zichzelf én hun collega's zware schade toebrengen".

"Heel wat spelers worden immers betaald op basis van een premiestelsel. Als sommigen dat systeem door omkoping vervalsen, dan zijn andere spelers daar de dupe van", zegt Sterckx. Die andere spelers zien dan immers premies aan hun neus voorbijgaan. "Maar nogmaals, we moeten voorzichtig blijven. Ik werd in mijn carrière van twintig jaar in het beroepsvoetbal nooit geconfronteerd met omkoping. Ik ga geen uitspraak doen over het feit of die 24 spelers de waarheid spreken of zomaar wat vertellen. Maar ik blijf ervan overtuigd dat het Belgische voetbal gezond is, temeer dat de gevallen van omkoping die bekend zijn, heel miniem zijn. Dit cijfer verandert wat dat betreft niets aan mijn mening".

Sterckx lanceert een oproep: "Die 24 moeten feiten en spelers noemen. Doen ze dat niet dan gaan ze strafrechtelijk en contractueel in de fout. Zij moeten die feiten aan hun clubverantwoordelijke melden". Vervolgens worden de voetbalbond en het parket op de hoogte gebracht. Sterckx denkt dat alle middelen voorhanden zijn om corruptie te bestrijden. Nieuwe maatregelen dringen zich volgens hem niet meteen op.