Genk leent weer bij Gemeentekrediet

Genk leent ook dit jaar weer bij het Gemeentekrediet. Dat is het gevolg van een marktstudie. De strijd vond plaats tussen de KBC, Fortis, BBL en het Gemeentekrediet. Uit de inschrijvingen bleek dat de BBL en het Gemeentekrediet het meest voordelig waren. Het Gemeentekrediet deed een beter aanbod wat betreft dienstverlening. Begin mei is op Europees niveau bekend gemaakt dat geïnteresseerde banken zich konden inschrijven voor het financieren van leningen voor het OCMW en voor de gemeente Genk. Zo kan het OCMW meegenieten van de gunstige leningsvoorwaarden voor de gemeente. Het gaat om een totaalbedrag van 712 miljoen frank.

C.N.

BR>