Jonge vrouwen krijgen ander type borstkanker

HASSELT -

Zeer jonge borstkankerpatiënten, in de leeftijd van 24 tot 35 jaar, krijgen een ander type borstkanker dan vrouwen vanaf 36 jaar die door deze ziekte getroffen worden. Een type dat - binnen een periode van drie jaar - veel meer kans op terugval geeft dan het type kanker dat opduikt bij oudere patiënten. Daar tegenover staat dat - indien er geen terugval is binnen de vijf jaar - na die tijd de overlevingskansen zeer groot worden.

D.Vdl.

BR>Dat heeft een zopas afgesloten studie van onderzoekers van het Dr. Willems Instituut (LUC) en het Limburgs Oncologisch Centrum Hasselt/Genk aan het licht gebracht. De studie gebeurde met de steun van het Limburgs Kankerfonds.

Voor de studie werden in totaal 1.285 Limburgse kankerpatiënten gevolgd in de leeftijdscategorie van 24 tot 88 jaar, en dat gedurende een periode van 15 jaar. Wereldwijd is het pas de tweede dergelijke studie die zich specifiek op jonge kankerpatiënten onder de 35 jaar richt. De andere gebeurde in Philadelphia. Op dit ogenblik is er, volgens oncoloog dr. Jaak Janssens, weinig of niets bekend over het 'andere' type borstkanker dat jonge vrouwen treft. Er wordt wel onderzoek naar gedaan.

Vrouwen onder de 24 jaar krijgen vrijwel nooit borstkanker. De ziekte begint vanaf 24 jaar, en tot 35 jaar worden deze patiënten in de litaratuur omschreven als 'zeer jonge borstkankerpatiënten'.