Bricout mislukt in onderhandelingen met Afghanen

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael bedankt eremagistraat Victor Bricout "voor zijn ernstige inspanningen om als tussenpersoon met de Afghaanse asielzoekers te praten". Dat deelt hij mee in een reactie op de gesprekken die Bricout zaterdag voerde met een delegatie van de Afghanen in de Heilig Kruiskerk in Elsene.

Belga

Volgens Dewael ligt het mislukken van de opdracht van Bricout volledig bij de Afghanen zelf. Zij blijven eisen stellen die niet passen binnen de krijtlijnen van het standpunt van de Belgische regering, dat eerder door het UNCHR, de VN vluchtelingenorganisatie, als zeer redelijk en genereus werd beschouwd.

"De belangrijkste eis van de Afghanen zou zelfs structureel het asielbeleid wijzigen en een impact hebben op 10.000 asielzoekers die momenteel in België verblijven. Zo willen zij een regularisatie van elke Afghaan die zich drie jaar in de asielprocedure bevindt/bevond alvorens een uitvoerbare beslissing te hebben gekregen", aldus de mededeling van Binnenlandse Zaken.

De minister houdt zich echter aan de redelijke termijn die door de wetgever in 1999 werd vooropgesteld: drie jaar voor families met schoolgaande kinderen en vier jaar voor alleenstaanden of koppels zonder kinderen. Dewael herhaalt dat het Belgisch asielbeleid niet structureel gewijzigd wordt. Hij stelt nogmaals dat een hongerstaking als chantagemiddel in een democratische rechtsstaat onaanvaardbaar is. Volgens Dewael dreigt hierdoor ieder eventueel toekomstig gesprek onmogelijk te worden.

In de loop van maandag zal de minister van Binnenlandse Zaken zijn standpunt verder verduidelijken.