Franstaligen verliezen een zitje in Europees parlement

De Vlamingen kunnen half volgend jaar opnieuw 14 Vlaamse europarlementsleden verkiezen. Tijdens de federale regeringsonderhandelingen kwamen de partijvertegenwoordigers overeen dat niet de Vlamingen, maar de Franstaligen een zetel verliezen. Door de uitbreiding van de Europese Unie krijgt België straks slechts 24 in plaats van 25 parlementszetels.

Belga

Spirit-voorzitster Els Van Weert -die mee aan de onderhandelingstafel zat- bevestigde donderdag het nieuws dat de krant

De Standaard

uitbracht.

Momenteel beschikt ons land over 25 eurozitjes. Veertien daarvan worden ingenomen door Vlamingen, tien door Franstaligen en één door een Duitstalige. Aangezien de EU straks tien nieuwe staten verwelkomt en er dus ook nieuwe parlementsleden bijkrijgt, werd gesleuteld aan het aantal parlementsleden van de huidige lidstaten. Ons land dient één zetel in te leveren.

De onderhandelaars spraken tijdens regeringsonderhandelingen af dat niet de Vlamingen, maar de Franstalige taalgroep -waartoe ook de Duitstaligen behoren- een zetel verliest. Aangezien voor een Vlaamse zetel nu al relatief gezien meer stemmen nodig zijn, kozen de paarse partners er volgens Van Weert voor deze weg te bewandelen.

Naar verluidt willen de Franstaligen de Duitstalige zetel -nu ingenomen door de christen-democraat Mathieu J.H. Grosch- opofferen. In ruil zouden de Duitstaligen een gegarandeerde vertegenwoordiging krijgen in het Waals parlement. Hierover zouden echter nog onderhandelingen moeten volgen. Aangezien de verdeling van de eurozitjes wettelijk geregeld is, moet de nieuwe situatie wel nog in een nieuw wetsvoorstel- of ontwerp worden gegoten en goedgekeurd worden in het parlement.