20 procent Europeanen in contact met gevaarlijke stoffen op werk

Eén op de vijf werknemers in Europa wordt op de werkplaats blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) wil dat chemische stoffen beter getest worden voor ze op de markt komen.

Belga

"Het gaat niet enkel om mensen die werken in de chemische industrie," zegt Van Brempt. "We spreken ook over landbouwers, kappers, automechaniciens, verplegers, drukkers en schoonmakers. In de Europese Unie komen 32 miljoen mensen in contact met gevaarlijke stoffen", aldus Van Brempt.

Kankers, astma, eczeem en neurologische problemen zouden maar enkele van de risico's zijn die veroorzaakt kunnen worden door de 30.000 meest gebruikte chemische stoffen. 21 procent van de werknemers komt in aanraking met stoffen zoals benzeen, organische oplosmiddelen, dampen die vrijkomen bij laswerken, kleurstoffen of kristallijne silica die in bouwmaterialen zitten. 22 procent van de werknemers ademt minstens tijdens een kwart van de werktijd deze stoffen in. Uit onderzoek blijkt dat één derde van de astmagevallen en 45 procent van de kankergevallen werkgerelateerd is.

De gezondheidsproblemen die deze stoffen veroorzaakten, zouden jaarlijks 3,5 miljard euro kosten. De stoffen zouden de grootste oorzaak zijn van de 350 miljoen ziektedagen die jaarlijks in de Unie worden opgenomen.

Van Brempt wil dat de Europese industrie meer tests uitvoert op producten voor die op de markt komen en dat de fabrikanten meer zorg dragen bij het opstellen van veiligheidsvoorschriften voor hun producten.