Jongeren wacht onzekere toekomst op arbeidsmarkt

De naar schatting één miljard jongeren die in het volgende decennium de arbeidsgerechtigde leeftijd bereiken wachten vele obstakels op hun zoektocht naar werk. Dat heeft VN-secretaris-generaal Kofi Annan dinsdag gezegd in een boodschap naar aanleiding van de internationale jongerendag, op 12 augustus.

Belga

Zelfs de jongeren van vandaag zijn "kwetsbaar voor schokken op de arbeidsmarkt", zei Annan. "Ontslagen, herstructureringen en onvoldoende mogelijkheden om tot de wereld van de arbeid toe te treden, veroordelen menige jongere tot een leven van economische tegenspoed en wanhoop".

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie ILO in Genève zitten naar schatting 74 miljoen jonge mensen zonder werk. Hoewel deze jongeren een betere opleiding hebben genoten dan vorige generaties worden zij continu geconfronteerd met problemen om jobs te vinden, aldus de VN-topman. Annan vindt dat "strategieën" moeten worden ontwikkeld opdat jongeren over de hele wereld een kans hebben om werk te vinden en "onafhankelijke en verantwoordelijke levens te leiden".

Zelf heeft Annan een Youth Employment Network in gang gezet, waarbij regeringsdeskundigen, VN-agentschappen en de Wereldbank manieren moeten uitdokteren om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.