Specialisten verwachten verhoogde ozonconcentraties

Dinsdag zijn in de luchtmeetnetten van de drie gewesten verhoogde ozongehaltes in de lucht vastgesteld. De drempelwaarde van 180 microgram ozon per kubieke meter werd daarbij overschreden in 12 meetstations in Vlaanderen, 10 meetstations in Wallonië en 4 meetstations in Brussel (180 microgram/m3 is de Europese drempelwaarde om de bevolking te informeren).

Belga

Voor vandaag/woensdag en de komende dagen wordt aanhoudend zeer warm subtropisch weer verwacht, met temperaturen die oplopen tot meer dan 35°C in het binnenland. Het SMOGSTOP-voorspellingsmodel verwacht dat de ozoncentraties hoog zullen blijven en dat vandaag en de volgende dagen overal in het land de drempelwaarde zal overschreden worden. In een groot deel van West-Europa worden trouwens overschrijdingen van de EU informatiedrempel verwacht.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen, personen met ademhalingsproblemen, enz.) doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht tussen 12 en 20 uur. Iedereen wordt overigens aangeraden tijdens die periode langdurige fysieke inspanningen (bijvoorbeeld joggen) zoveel mogelijk te vermijden.