Zwemwater aan zee en in het binnenland blijft goed (VMM)

Wie met het warme weer een duik wil nemen in zee of in de vele zwem- en recreatiedomeinen in het Vlaamse binnenland, kan dat nog altijd met een gerust hart doen. De waterkwaliteit blijft aanvaardbaar, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Maar als de hitte aanhoudt, dreigen de normen op bepaalde plaatsen overschreden te worden, luidt het.

Belga

De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt de kwaliteit van het zwemwater aan de kust en in het binnenland. Dit gebeurt in samenwerking met de Vlaamse Gezondheidsinspectie. Er wordt vooral gekeken of er kiemen in het water aanwezig zijn die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Van half juni tot half september worden 39 zwemzones aan de kust minimum tweemaal per week gecontroleerd. De kwaliteit van het water van de circa 80 open zwem- en recreatievijvers, waterlopen en kanalen waar gezwommen mag worden, wordt minimum om de twee weken onderzocht. Waar de kwaliteit van het water minder goed is, wordt een extra controle gedaan.

"Voorlopig waren nog nergens extra controles noodzakelijk", zegt Martin Verdievel, coördinator van het oppervlaktewatermeetnet bij de VMM. Maar in het binnenland is wel al duidelijk dat de waterkwaliteit er op achteruit gaat. Dat is het gevolg van de vele baders op een kleine oppervlakte met stilstaand water. "De zwemmers woelen het slib op, zodat er een grotere bacterie-activiteit ontstaat". De normen werden voorlopig echter nog op geen enkele plaats overschreden.

Aan zee blijft de kwaliteit zeer goed. Daar is er meer turbulentie en dus meer zuurstof beschikbaar.

Zowel aan zee als in het binnenland kunnen de baders de gegevens over de zwemkwaliteit vinden.