Grindboeren willen ook grind ophalen na 2005

De grindboeren die actief zijn in de Maaslandse gemeenten, hebben een aanvraag ingediend om ook na het jaar 2005 grind te mogen exploiteren. Volgens het grinddecreet kan er grind gebaggerd worden tot 31 december 2005. De gebieden die nog ontgrind worden langs de Maas kunnen nu pas worden aangesneden. Dat is veel later dan voorzien. Reden is dat de administratieve rompslomp veel te lang heeft geduurd voordat de grindexploitanten hun eerste grind uit de nieuwe grindzones konden ophalen. De achterstand wordt geraamd op 10 tot 16 miljoen ton grind op jaarbasis. Er is ook een gebrek aan ontgrindingszones. De grindexploitanten hopen dat het Vlaamse Parlement voor 1 januari 2000 een standpunt inneemt. Momenteel wordt er massaal grind opgehaald in Kinrooi, Maaseik en Dilsen-Stokkem. De nieuwe gebieden zijn Boterakker, Aldeneik en Meerheuvel. De grindexploitatie brengt de Maaslandse gemeentebesturen miljoenen belastinggeld op. Bij de uitvoering van het Maasdijkenplan (Grensmaas) in Nederland wordt de ontgrinding van de Maas ook vooropgesteld.

M.D.

BR>