BBL opent acht nieuwe kantoren

HASSELT -

Bank Brussel Lambert gaat zijn Limburgse net uitbreiden met een achttal nieuwe kantoren. Voor heel België komen er 177 nieuwe filialen bij. Bedoeling is dat de nieuwe kantoren zullen worden geleid door een zelfstandig agent, wat bij de vakbonden op serieuze weerstand stuit. Bovendien worden een aantal bestaande kantoren verzelfstandigd. In Limburg is Bocholt als eerste aan de beurt, dit kantoor wordt per 1 september verzelfstandigd.

BR>Bij de BBL wordt met klem benadrukt dat de werkgelegenheid geen enkel gevaar loopt. Als gevolg van de opening van een aantal nieuwe kantoren zal het werknemersbestand zelfs nog worden uitgebreid.

In Limburg wil de BBL een aantal blinde vlekken op de kaart invullen. Voorbeelden van dergelijke blinde vlekken zijn Ham en Meeuwen-Gruitrode. De nog openliggende vlekken zullen worden ingevuld naarmate zich geschikte kandidaat-agenten aanbieden. De nieuwe zelfstandige kantoren zullen overigens op dezelfde voet worden behandeld als de bestaande

eigen

kantoren.

Over het eventuele aantal nieuwe jobs dat aan de opening van nieuwe kantoren verbonden is, valt voorlopig weinig te zeggen. De zelfstandige kantoordirecteuren beslissen daarover volledig autonoom. Bovendien worden een aantal kleinere al bestaande kantoren verzelfstandigd. Bocholt zal in dat verband met ingang van 1 september de spits afbijten. Het BBL-kantoor aldaar wordt overgenomen door een zelfstandig agent. Nog dit jaar zijn enkele andere Limburgse kantoren aan de beurt om door een directeur met het statuut van zelfstandige te worden overgenomen. De vakbonden zijn uiteraard niet zo enthousiast over de statuutswijziging. Zij vrezen dat een verschil in statuut van BBL-werknemers op termijn zal leiden tot loonverlies bij een deel van het personeel.

De BBL legt echter er de nadruk op daarvan geen sprake is, evenmin als van ontslagen.