Filters noodzakelijk om het zonlicht te verzwakken

HASSELT -

Velen zullen de zonsverduistering wel willen vereeuwigen op foto of video. Kan, maar niet zomaar. De gedeeltelijke verduistering bij ons kan je niet zonder extra hulpmiddelen fotograferen of filmen. Het felle zonlicht vereist het gebruik van speciale filters. Beelden maken van de corona, de lichtkring die tijdens de totale verduistering ontstaat, kan wel zonder speciale snufjes. Enkele nuttige tips.

Stephanie GEORGES / GPD

BR>

Bij het fotograferen en filmen van de

gedeeltelijke eclips

gelden dezelfde veiligheidsnormen als bij de gewone waarneming. Kijk dus nooit met onbeschermde ogen naar de zon, ook niet via de camerazoeker die zelfs nog versterkend kan werken. Ook uw camera en film hebben een eclipsbrilletje nodig.

De fotograaf verkoopt grijsfilters, die het licht een factor 400 of 500 verzwakken. De folie die in een eclipsbrilletje zit, verzwakt het licht net zoveel. Het is mogelijk om een eclipsbrilletje voor de camera te houden, maar de folie maakt van de zon een blauwgrijze schijf. Wie een kleurenfilm heeft geladen en een oranje-gele zon wil, moet dus zo'n filter aanschaffen. Ongefilterd de zon fotograferen levert overbelichte foto's en kan de camera beschadigen. Want een cameralens is een goed brandglas dat in de camera een brandje kan veroorzaken.

Alleen tijdens de

totale zonsverduistering

(in het zuiden van het land) mag u de filter verwijderen. Daar na meteen weer de filter aanbrengen.

Mocht het u allemaal teveel zijn, vergeet de verduisterde zon en fotografeer de waanzin: eclipsfiles, massa mensen met maffe brilletjes...

Meer info: http://www.fys.ruu.nl/~wwwzenit/eclipsweb/video.html