Belgische experimenten bij Zonsverduistering

BRUSSEL -

Heel wat Belgische wetenschappers gaan onderzoekswerk verrichten bij de totale Zonsverduistering op 11 augustus.

BR>Een eclips bestaat erin dat de Maan voor de Zon schuift. De schaduw van de Maan raast dan aan 2000 tot 3000 kilometer per uur over een smalle strook, met een doorsnede van zowat 120 kilometer, van de Aarde. Op 11 augustus zal de verduistering bijna twee minuten totaal zijn ten zuiden van de as Neufchateau-Martelange.

De onderzoekers zijn in de eerste plaats geinteresseerd in wat er gebeurt met het gemagnetiseerd plasma in de corona, de buitenste lagen van de atmosfeer van de Zon. Meer bepaald is het de bedoeling de dichtheid en de ruimtelijke structuur te meten van de vrije elektronen die samen met protonen het voornaamste bestanddeel vormen van het coronaal plasma.

Een hele reeks andere projecten heeft betrekking op de effecten van de Zonsverduistering op het Aardse milieu. Enkele experimenten zijn zelfs onuitgegeven. Een eerste proef in dit soort projecten behelst het effect van de eclips op de atmosferische druk en de zwaartekracht. Interessant voor de gebruikers van het GPS-navigatiesysteem is een onderzoek naar de schommelingen in de totale elektronische inhoud van de ionosfeer (het geioniseerde deel van de Aardse atmosfeer, op een hoogte van 50 tot 100 km), en hun invloed op de werking van GPS-satellieten.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer