Welke rechten heeft een consument bij on line-winkelen?

Amerikanen bestellen al jaren allerlei producten op het Internet, maar sinds enige tijd begint ook ons land vertrouwd te raken met winkelen op het wereldwijde web. On line-winkelen zit duidelijk in de lift, maar bij veel mensen doet het ook wat vragen rijzen. Is het velig om mijn kredietkaartnummer zo maar door te spelen? Wat als mijn bestelling nooit bezorgd wordt? En wat als het product me niet bevalt? Kan ik het dan terugsturen en mijn geld terugvragen? Er schuilen dus voor en heleboel vragen met helaas niet altijd even duidelijke antwoorden.

Davy VANDEVINNE

BR>

Als u iets bestelt op een buitenlandse site, dan gelden doorgaans de regels van het land in kwestie. Oppassen is dan de boodschap! Kijk in zo'n situatie steeds de verkoopsvoorwaarden na. Als u iets bestelt via een Belgische on line-winkel, dan is er sprake van

verkoop op afstand

. Dat wil zeggen dat de koop tot stand komt zonder dat de koper en verkoper samen aanwezig zijn. Volgens de wet op de handelspraktijken moeten de Belgische Internetwinkels dan ook een aantal regels naleven.

Informatie

Eerst en vooral moet de consument de mogelijkheid hebben om bepaalde informatie in zijn eigen (officiële) landstaal te krijgen. En daar gaat het dus al mis. Want wie regelmatig surft, weet maar al te goed dat het merendeel van de sites - ook talrijke Belgische sites trouwens - het Engels als voertaal hebben. Verder moet de prijs van de te koop aangeboden producten in Belgische frank aangegeven worden. Maar een tochtje langs de virtuele rekken op het Internet, maakt duidelijk dat ook hier heel wat sites te kort schieten. U heeft best een rekenmachine en de wisselkoersen van de dollar en de belangrijkste Europese munten bij de hand.

Elke verkoper op het Internet moet ook zijn identiteit bekend maken, zodat de consument precies weet waar en bij hij zijn bestelling plaatst. De grotere, meer bekende Internetwinkels voldoen perfect, maar bij de kleinere visjes staat op de website dikwijls niet de minste informatie over de firma en is er ook geen enkele mannier om een klacht indienen. En dat is op dit moment het grote gevaar van het on line-winkelen. Het anonieme karakter zet de deur immers open voor kleine en grote bedriegers.

Bedenktijd

De wet op de handelspraktijken zegt bovendien dat je beschikt over zeven dagen bedenktijd. Die termijn begint te lopen op de dag na de levering van het product. Als je je bedenkt, moet je je aankoop terugsturen (op eigen kosten) en wordt de koop ongedaan gemaakt. Natuurlijk mag je ook annuleren nog voor je iets ontvangen hebt. Maar opgelet: de 7-dagenregel is niet van toepassing wanneer het gaat om een

occasionele

verkoop. Hiermee wordt bedoeld dat de verkoper zijn waren normaal op de klassieke manier verkoopt, maar dat jij uitzonderlijk een bestelling vanop afstand plaatst. De zeven dagen bedenktijd gelden ook enkel als u als

consument

iets koopt, dus niet voor beroepsdoeleinden.

En er zijn nog enkele speciale gevallen: zo heeft u uiteraard geen bedenktijd als u bederfbare producten bestelt. In die gevallen kunt u niet op uw bestelling terugkomen. Voor op maat te maken goederen gaat de bedenktijd dan weer in op het ogenblik dat u maten, kleuren of materialen doorgeeft aan de verkoper.

Koopt u boeken, cd's of cd-roms via het Internet, dan moet u die in originele verpakking terugsturen als u zich bedenkt. De on line-winkel moet dan wel aan twee voorwaarden voldoen: de verpakking moet toelaten dat u kunt controleren of u het juiste product ontvangen heeft en de verpakking moet expliciet vermelden dat u, na opening, het product niet meer kan terugsturen. Is dat niet het geval, dan mag u het boek of de cd nog altijd binnen de zeven dagen terugsturen.

Het probleem is echter dat in het merendeel van de gevallen gevraagd wordt om vooraf te betalen. En wie al betaald heeft, is minder snel geneigd om een product terug te sturen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer