Pesticiden verminderen vruchtbaarheid van man

WAGENINGEN -

Blootstelling aan bestrijdingsmiddelen lijkt de fertiliteitsgraad bij mannen aan te tasten. Het sperma van mannen die via reageerbuisbevruchting proberen kinderen te krijgen blijkt minder succesvol dan dat van onvruchtbare mannen die niet aan pesticiden blootstaan. Tot die conclusie kwamen enkele onderzoekers van de Landbouwuniversiteit in het Nederlandse Wageningen. «Vooral in kleinere agrarische bedrijven wordt onvoorzichtig omgesprongen met pesticiden,» aldus universitair hoofddocent Dick Heederik.

BR>

Pesticiden worden massaal aangewend over de hele wereld. Bovendien ligt het gebruik ervan in België nog hoger dan in de ons omringende landen. Er wordt al lang gevreesd dat die pesticiden een negatieve invloed hebben op de mannelijke voortplantingsfunctie. Dr.ir. Dick Heederik: «Met enkele collega's ondervroegen we 836 paren die, tussen 1991 en 1998, bij de vruchtbaarheidskliniek van het Academisch Ziekenhuis Utrecht aanklopten voor een IVF-behandeling, reageerbuisbevruchting dus. Mannen die beroepshalve met pesticiden werken, kregen een vragenlijst voorgeschoteld. Ook contacteerden we hun bedrijven om de aard en het gebruik van pesticiden te kennen.»

9 van hen - 4 vee- of zuivelboeren, 4 tuinmannen en 1 kippenboer - stonden in geringe mate bloot aan pesticiden. 7 anderen - 4 fruittelers, 2 bloemenkwekers en 1 loonspuiter - kwamen intensief met bestrijdingsmiddelen in contact. «Die laatste groep scoorde 3 tot 5 slechter; de eerste groep 2 keer slechter dan hun niet blootgestelde lotgenoten.»

In hun speurtocht naar andere factoren zoals organische oplosmiddelen, zware metalen, roken, alcohol en veel koffie, stelden de onderzoekers geen verstorende invloeden vast. «Althans niet op de fertiliteitsgraad. Maar eerder werd al bewezen dat bepaalde oplosmiddelen wel de kwaliteit van het sperma aantasten.»

Onvoorzichtig

Tasten die bestrijdingsmiddelen het sperma zelf aan? Heederik: «Dat staat nog niet vast. Ons onderzoek is alleen maar een

aanwijzing

. Je mag niet vergeten dat we met een kleine, specifieke groep werkten. Het is gevaarlijk om studies onder onvruchtbare mannen te veralgemenen. Het zou best wel eens kunnen dat pesticiden bij mannen met toch al inferieure zaadcellen net dat zetje geven waardoor ze geen kinderen kunnen krijgen. Het onderzoek is een extra argument om effecten van bestrijdingsmiddelen te onderzoeken.»

Welke pesticiden de grootste boosdoeners zijn, is onduidelijk. «Bloemenkwekers en fruittelers gebruiken soms 20 tot 30 verschillende chemicaliën. Je zou het per middel moeten uitzoeken. Bij ons ging het vooral om schimmel- en onkruidverdelgers.»

Blootstelling aan pesticiden moet zo klein mogelijk worden gehouden. Heederik: «Kleine agrarische bedrijven lappen dat nochthans aan hun laars. Verpakkingen worden opengemaakt zonder bescherming, allerlei potjes worden door elkaar geroerd, werkkledij wordt niet iedere dag gewassen, noem maar op. Vooral financieel zwakke bedrijven zijn daardoor onvoorzichtig en gevaarlijk.»

Bovendien werd bij ons zowat drie maanden geleden beslist dat er geen groot onderzoek komt naar gezondheidsproblemen in Zuid-Limburg, ten gevolge van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt. Volgens Johan Sauwens, toen Vlaams parlementslid, was er alle reden tot ongerustheid over het gebruik van chemische stoffen in de fruitteelt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer