Is Mozart goed voor baby?

Het Mozart-effect: laat een tweejarige naar klassieke muziek luisteren en hij/zij wordt slimmer. Sommige mensen zweren erbij, zeker nadat enkele studies gewezen hebben op betere prestaties na een douche klassiek. Daarom dat peuters in staatscholen in Florida elke dag naar klassiek moeten luisteren.

BR>In 'The Myth of the First Three Years', volgende maand in de winkels, beweert dr. John Bruer dat die Mozart-hype ouders onnodig heeft opgezadeld met het gevoel dat ze kinderen de juiste stimuli moeten geven voor hun derde. Want daarna, zo wil de vox populi, sluit het leervenster van de kinderen.

Bruer beweert dat neurotechnisch onderzoek tonogtoe weinig verteld heeft over de manier waarop ouders hun kinderen moeten opvoeden. De wetenschapper stelt trouwens serieuze vragen bij de populaire veronderstelling dat de eerste drie jaar kritisch zijn bij de opvoeding. Is wel zo voor voor bijvoorbeeld taal en kijken, beweert Bruer, maar zelfs daarvoor moeten ouders geen speciale inspanningen doen. Zeker ook niet om kinderen logisch te leren denken. Mensen leren immers hun hele leven lang. Het brein kanlevenslang gekneed worden.

Moet het gezegd dat het boek nog voor het in de boekhandel ligt een storm kritiek oogst? Naast een pak bijval. Want niet weinig wetenschappers geloven dat het belang van de eerste drie levensjaren in de literatuur schromelijk overdreven wordt. Daarom dat The National Research Council volgend jaar over dit onderwerp een rapport zal uitbrengen. Weten we misschien of Mozart thuis nog binnen mag.