Woord van de week

Kloksnelheid

BR>Iedere computer heeft een interne klok die de snelheid regelt waarmee de processor instructies verwerkt en die de verschillende onderdelen van een computer synchroniseert. Eigenlijk kan je het vergelijken met een metronoom die het ritme aangeeft waaraan de computer werkt. Hoe hoger de kloksnelheid, hoe sneller een processor instructies kan verwerken. De snelheid wordt overigens uitgedrukt in megahertz (MHz), waarbij één megahertz gelijk is aan een miljoen tikjes van de klok per secondje. Maar het is niet enkel de kloksnelheid die de prestaties van een processor bepaalt. Ook de samenstelling van de hardware, de manier waarop de processor daarmee verbonden is, en de interne samenstelling van de processor zelf spelen bijvoorbeeld een rol. Een simpel voorbeeld: Een Intel 80286 processor heeft twintig kloktikjes nodig om twee getallen te vermenigvuldigen. Zijn grotere broer, de Intel 80486, doet hetzelfde in één enkele kloktik. Met dezelfde kloksnelheid zou een Intel 80486 dus toch nog altijd twintig keer sneller zijn dan zijn kleine broer. Het is dus niet enkel de kloksnelheid die de snelheid van een computer bepaalt.